6 otázek z webináře manuálního testování

Jaký plat můžeš očekávat jako juniorní tester? Jaké jsou pracovní benefity v IT firmě? Musíš ovládat angličtinu? Připravili jsme si pro tebe odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
5.5.2023 | 7 minuty k přečtení | Sdílej na:

1. Jak vypadá typický přijímací pohovor na pozici manuálního testera?

Přijímací pohovory se liší podle firmy, do které se uchazeč hlásí, na co se firma zaměřuje a jaká je náplň pozice, na kterou se hlásí. Co je ale tak téměř všude stejné je následující:

  • Pohovor o osobnostní stránce – tady hlavně zkoumají, jestli zapadneš do týmu, jaké jsou tvé koníčky, co rád děláš, co naopak ne, jak jsi výřečný, jak komunikuješ, zkrátka to, zda mezi jejich kulturou/týmem a tebou bude taková ta potřebná „chemie“.
  • Prověření znalostí, pohovor o znalostech – ptají se například s jakými technologiemi ses už setkal(a), jaké ovládáš systémy, co máš za sebou. Tedy to, jestli úroveň, kterou aktuálně máš, je ta, kterou oni hledají – kolikrát se vyplácí v této stránce nijak nelhat, nepřibarvovat si realitu, nepodceňovat se a prostě říct, co umím a co neumím zcela narovinu.
  • Prověření znalostí v oblasti cizího jazyka (angličtiny) – to není pravidlem u každého pohovoru, ale u většiny se tě zeptají, zda umíš alespoň číst anglické texty s porozuměním, pokud firma vyžaduje i komunikativní úroveň mluvenou formou, tak v části pohovoru plynuje přejdou do angličtiny a zeptají se tě na pár otázek v angličtině.
  • Praktické ověření znalostí – to také nemusí být u každého pohovoru, ale některé firmy si rády prověří tvé znalosti na praktickém příkladu. Například ti pošlou zadání otestování nějaké aplikace, vypracování odpovědí k zadání pro všechny uchazeče nebo třeba takový formulář, který jsme připravili jako bonus při našem webináři, ve kterém jenom zkoumají tvoji kreativitu a logické myšlení.

2. Jak vypadá zkouška na certifikaci ISTQB a v jakém jazyku se vykonává?

ISTQB zkouška pro základní level testování trvá 60 minut a je v písemné formě. Skládá se z 40 otázek s maximálním počtem bodů - 40. Pro úspěšné splnění testu je třeba minimálně 65% správných odpovědí, neboli bodů pro splnění. Zkouška probíhá online a může být v anglickém nebo českém jazyce. Víc informací o zkoušce najdeš na webových stránkách CaSTB zde.

3. Jak zhruba vypadá finanční ohodnocení juniorního manuálního testera (i v porovnání Praha vs zbytek ČR)?

Co se týče finančního ohodnocení testera juniora, nedokážeme to říct jednoznačně, jaký rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky, protože i dost lidí ve zbytku republiky pracuje pro pražské firmy a například jednou týdně do kanceláří dojíždí. Finanční ohodnocení je plus mínus všude stejné.

V platovém rozmezí ale bude určitě hrát roli, jestli se ucházíš o pozici jako zaměstnanec nebo chceš pracovat na IČO. Ičařům zkrátka vždy nabídnou víc než zaměstnanci. Vstupní hodnota bývá orientačně 40 000 Kč (pro zaměstnance, o pár tisíc víc pro IČO). Je to opravdu jenom takový odrazový můstek, protože v IT se můžeš hodně rychle dostat výš, záleží to na zkušenostech, znalostech, vědomostech a píli.

4. Je možné práci manuálního testera provádět ryze remote/z domu?

Práce z domova vždy závisí na tom, jak to daná firma svým zaměstnancům povoluje a i na tom, jak se člověk domluví se svým nadřízeným. Některé firmy umožňují plně remote práci, tedy z home office a některé po covidu přešly do hybridního modelu 2+3 nebo 3+2, případně pouze 4+1 (tedy den na home office a zbylé 4 dny vyžaduje přítomnost kanceláři). Testerská práce mnohdy jde dělat i na 100 % z domova, ale u některých testerských pozic potřebujete přítomnost v kanceláři, protože testujete například na speciálních zařízeních (např. vkladové automaty, sázecí automaty, čtečky karet) nebo na zařízeních sdílených.

Je ale dobré vzít v potaz, že minimálně první týdny až měsíce je dobré do kanceláře chodit, abyste se rychleji zaškolili, poznali kolektiv, nasáli firemní kulturu a atmosféru. Později, když se člověk trošku zaučí, tak už může tu práci opravdu vykonávat z home office v závislosti na tom, jak mu samozřejmě nadřízený to povolí.

5. Jaká úroveň angličtiny je minimálně potřeba pro testera?

Zde je to opět různé, podle toho, do jaké firmy nebo na jaký projekt se člověk hlásí. Dnes je už standardní pro všechny firmy angličtina alespoň na úrovni A2, ale jde hlavně o to, aby tester rozuměl základní gramatice, frázím a uměl se dorozumět. Velkou roli zde hraje hlavně složení týmu – u společnosti, kde většinu týmu tvoří třeba cizinci, kde je ten tým poskládaný vyloženě mezinárodně, tam bude potřeba určitě úroveň vyšší, a hlavně budeš angličtinu využívat nejen k písemné, ale i k mluvené komunikaci. U firem, které mají ryze české týmy a schůzky tam probíhají v češtině, je důležitá asi jen psaná forma angličtina (hlavně pro psaní testových scénářů a případně čtení z dokumentace). Pokud bych to měla fakt shrnout, tak u angličtiny je základem alespoň psaná úroveň a u některých navíc i ta mluvená.

6. Za poslední tři měsíce jsem se naučil základy Pythonu, následně manuálního a automatického API testování (povětšinou Postman). Poslední měsíc jsem reagoval na asi 50 nabídek (testing) práce - bez jediné odpovědi. Kde se stala chyba?

Na zodpovězení této otázky bychom potřebovali více informací. Předpokládejme však, že jste reagoval na juniorní pozice. Pokud firmy nabírají juniory, pak si vybírají takové, které mají nejvyšší předpoklady, že se rychle posunou dál a budou se rychle učit. V této fázi totiž investují oni do vás. Jedním z důvodů, proč se žádná firma neozvala může být, že je nemáte dostatečné znalosti. Pokud jste totiž příliš ‚na začátku‘ je to pro ně signál, že s tebou budou mít ještě hodně práce. Jak sám píšete, naučil jste se základy Pythonu. Toto nemusí stačit. Pokud vás baví Python, doporučujeme zvládnout kompletně celý framework Django (mrkněte se např. na náš 400h+ kurz Python Developer a vytvořit si jeden nebo více projektů do osobního portfolia. V tu chvíli budete pro firmy atraktivnější, než jen se ‚základy Pythonu‘.

Pokud vás více zajímá kariéra testera, platí víceméně to co jsme napsali o Pythonu. Zaměstnavateli musíte ukázat, že o tu práci stojíte alespoň do té míry, že jste se na ni připravil, např. formou samostudia, nebo absolvováním kurzu. V Coders Lab máme 100h kurz Manuálního testera, který ti dá velmi slušný základ pro získání práce v IT. Absolventi tohoto kurzu mají velmi dobré šance pro získání práce. 80% z nich si najde práci do 3 měsíců.

Problém mohl nastat také v komunikaci a vaší prezentaci. Nejčastější chyby, které člověk může udělat je v životopise nebo na jeho LinkedIn profilu. Pokud životopis/LinkedIn nereflektuje to, co firma hledá, je moc dlouhý/krátký, jsou v něm chyby a hrubky nebo v něm jsou nerelevantní informace jen zvyšuje šanci, že člověk zůstane bez odpovědi. Další chyba může nastat ve nedomyšleném nebo žádném motivačním dopise. To nejdůležitější jsme shrnuli do samostatného článku o tom, jak najít první práci v IT.

Dobrá zpráva ale je, že součástí kurzu v Coders Lab je i Career Lab, program, ve kterém ti pomůžeme najít si práci. Poskytneme ti například schůzku s naší HR a naučíme tě vše, co bys o hledání práce v IT měl/a vědět, takže po našem kurzu už takový problém mít nebudeš.

Sleduj nás na Facebooku

Sleduj Coders Lab na Facebooku a začni odebírat novinky i zábavu z IT.

Mohlo by tě také zajímat

Další témata z IT oboru

Svět IT je rozmanitý a velmi obsáhlý. Je proto důležité zaměřit se z počátku na to podstatné. Přinášíme výběr toho nejdůležitějšího, co tě v IT může potkat, nebo na co se nás zájemci o kurzy často ptají.
Nevíš jistě, který kurz je pro tebe ten pravý?
Máš pochybnosti? Udělej si test tvých silných stránek a zjisti, která cesta je pro tebe nejlepší.