Pravidla nakládání s osobními informacemi

Pokud jsi vyplnil/a náš formulář, znamená to, že máš zájem o nabídku společnosti Coders Lab. Abychom ti mohli zaslat požadované informace a materiály, musíme zpracovat tvé osobní údaje, které jsi uvedl/a ve formuláři. Proto tě žádáme o udělení souhlasu s tímto zpracováním. Svůj souhlas můžeš kdykoli odvolat. Udělení souhlasu je dobrovolné, bez něj ti však nebudeme moci poskytnout požadované informace.

Rádi bychom zpracovávali tvé osobní údaje, abychom ti mohli zasílat marketingové informace týkající se našich služeb. Pokud o zasílání takových informací nemáš zájem, můžeš proti této formě zpracování kdykoliv vznést námitku, na jejím základě přestaneme tvé osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Vzhledem k tomu, že budeme zpracovávat tvé osobní údaje, měl/a by ses seznámit s některými informacemi včetně svých práv. Než nám poskytneš své údaje, přečtěti si prosím níže uvedené informace.

Informace o zpracování osobních údajů společností Sprinto Academy s.r.o.

  1. Správcem tvých osobních údajů je společnost Sprinto Academy s.r.o. se sídlem Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1, IČO: 09627383, dále jen “Coders Lab”.

    • Můžeš nás kontaktovat následujícími způsoby:
      • poštou: Sprinto Academy s.r.o. Lazarská 1719/5, 110 00 Praha 1
      • emailem: ahoj@coderslab.cz

Telefonicky: +420 602 050 309

  1. Tvé osobní údaje budou zpracovávány v požadovaném rozsahu:

k distribuci marketingových informací o Coders Lab elektronickou poštou,

k poskytování marketingových informací týkajících se společnosti Coders Lab po telefonu.

Důvodem pro zpracování tvých osobních údajů je naplňování oprávněných zájmů společnosti Coders Lab.

Zpracovávány budou tyto osobní údaje: e-mailová adresa a telefonní číslo.

Společnost Coders Lab je výhradním příjemcem osobních údajů, které jí sdělíš.

Tvé osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu pěti let od konce tohoto kalendářního roku.

Osoba, která dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo:

požadovat od správce údajů, aby jí poskytl přístup k těmto údajům,

změnit, vymazat nebo omezit zpracování svých osobních údajů,

předat své osobní údaje,

podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kdykoli máš právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu. Po obdržení takové námitky společnost Coders Lab přestane zpracovávat tvoje údaje pro marketingové účely (https://www.uoou.cz/).

nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní důsledky nebo by takovou osobu podobným významným způsobem ovlivnilo.

Osobní údaje zpracovávané společností Coders Lab nebudou předmětem žádného automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Máš právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jakýchkoliv osobních údajů pro účely přímého marketingu. Po obdržení takové námitky společnost Coders Lab přestane zpracovávat tvé osobní údaje pro marketingové účely.