Zásady ochrany osobních údajů

Vyplnil jsi náš kontaktní formulář. Z toho usuzujeme, že máš zájem o naši nabídku a očekáváš od nás kontakt. Než nám pošleš své osobní údaje, přečti si více informací o tom, jak je budeme zpracovávat. Jsme povinni tvé údaje zpracovávat, abychom ti mohli poskytovat informace o našich službách. Pokud o naše služby již nemáš zájem, můžeš vždy vznést námitku a my přestaneme tvé osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Prohlášení společnosti Sprinto Academy s.r.o. o ochraně soukromí na internetu Prohlášení společnosti Sprinto Academy s.r.o. o ochraně soukromí na internetu se vztahuje na internetové stránky společnosti Sprinto Academy s.r.o. a na internetové stránky provozované společností Sprinto Academy s.r.o., které obsahují odkazy na toto prohlášení.

Zpracování osobní informací

Společnost Sprinto Academy s.r.o. shromažďuje osobní údaje uživatelů pro různé účely, např. pro zpracování objednávek a žádostí o předplatné, vedení korespondence s uživateli nebo pro nábor zaměstnanců.

Účel zpracovávání osobních informací

Rozhodnutí uživatele

Po získání osobních údajů uživatele společností Sprinto Academy s.r.o. může uživatel informovat společnost Sprinto Academy s.r.o., že si nepřeje, aby byly jeho osobní údaje použity pro další obchodní kontaktování. Společnost Sprinto Academy s.r.o. se zavazuje respektovat vůli uživatele.

Uživatel může rovněž zablokovat soubory cookie ve svém prohlížeči.