Nejčastější profese, které potkáš v IT

Chtěl/a bys pracovat v IT, ale možná máš pocit, že programování není nic pro tebe? Nedělej si s tím starosti! V tomto oboru existuje spousta zajímavých profesí, ve kterých se můžeš uplatnit. Na projektech pracuje mnoho lidí – každý z nich má jiné úkoly a své místo v týmu! Seznam se s nimi a přesvědč se, že obor IT může být místem i pro tebe.
5.4.2023 | 4 minuty k přečtení | Sdílej na:

Co dělá softwarový tester?

Testování softwaru je proces, který má za úkol identifikovat a eliminovat v projektu či aplikaci všechny chyby, nedostatky a nepřesnosti. Testeři se snaží předvídat všechny způsoby, jakými bude aplikace nebo systém používán, a kdy by mohl selhat. Rozlišujeme manuální a automatizované testování.

Manuální testeři nemusí programovat, ale měli by rozumět fungování algoritmů a poskytnout programátorům konkrétní informace o fungování aplikace. K jejich kompetencím patří také schopnost popsat nalezené nedostatky tak, aby je mohli programátoři znovu reprodukovat a opravit. Při své práci se hodně opírají o technické specifikace, píší případy a testovací scénáře.

Jak se stát manuálním testerem? Podívej se zde →

Automatizační testeři píší testovací skripty a programy, které automatizují manuální testování. Mohou spouštět velké množství testů i opakovaně, testovat zatížení, nebo výkonnost aplikace.

Práce byznys analytika

Role byznys analytika začíná analýzou potřeb zákazníků, shromažďováním a dokumentováním požadavků a vytvářením projektového plánu pro návrh výsledného technologického řešení. Business analytici potřebují rozumět technologiím, ale nemusí mít nutně technické nebo programátorské vzdělání. Jsou zprostředkovateli, kteří se účastní rozhovorů s technickými pracovníky i podnikovými manažery a koncovými uživateli. Proto potřebují komplexní znalosti v různých oblastech. Jsou mozkem celého projektu.

Kdo jsou UX a UI designéři?

UX je zkratka pro User Experience, neboli zkušenost zákazníka z používáním aplikace. UX designer je zodpovědný za kvalitu softwaru z pohledu uživatele. Jeho cílem je zvýšit spokojenost zákazníka a zajistit, aby používal aplikaci rád a často, případně si koupil placenou verzi. Snaží se předcházet budoucím problémům. UX designer pracuje na zlepšování funkcí a použitelnosti aplikace, nebo také na interakci mezi zákazníkem a produktem. Aby toho mohl dosáhnout, musí znát potřeby a očekávání uživatelů. K tomu mu slouží např. uživatelská testování nebo různé průzkumy mezi uživateli. User experience zahrnuje jakékoliv interakce se zákazníkem. Může to být i související komunikace přes SMS, e-maily a notifikace. Dalšími důležitými kapitolami může být onboarding uživatelů s cílem naučit je používat aplikaci, do kompetencí UX designera spadají také různí průvodci, interaktivní nápověda nebo zavádění větších změn v aplikaci.

UI designer se naopak specializuje pouze na uživatelské rozhraní. Je zodpovědný za přípravu prvků, jako je struktura stránek, menu, rozvržení obsahu, grafická úprava, fotogalerie atd. Do jeho kompetencí spadá také vizuální stránka webu či aplikace, návrh a řešení různých interakcí a prvků tak, aby koncového uživatele produktem vizuálně provedl.

Na čem pracuje grafik?

Počítačový grafik je zodpovědný za tvorbu různých typů digitálních grafických materiálů. Stará se o přípravu vizualizací pro klienta, vytváří makety nebo prototypy, navrhuje vizuální podobu aplikací nebo webů a designuje jednotlivé stránky. Grafik také vybírá použité fonty a styly písma. Při své práci může vycházet z prototypu, který mu připravil UI designér a doplňuje jej o vizuální ztvárnění.

Co dělá projektový manažer?

Projektový manažer řídí průběh jednoho nebo více projektů. Soustředí se na 3 základní projektové cíle, nazývané také jako projektový trojimperativ. Prvním cílem jsou náklady na projekt, které by neměly přesáhnout plánovaný rozpočet. Druhým důležitým parametrem je čas, neboli termín dokončení projektu či jeho fází. Třetí parametr je kvalitativní = vše musí fungovat tak, jak se očekává. Projektový manažer má svůj projektový tým složený z různých specialistů a zabývá se širokou škálou činností od řízení rozsahu prací, delegování úkolů až po vzdělávání projektového týmu. Dobrý projektový manažer disponuje znalostmi a dovednostmi z různých oblastí, často mívá programátorské či technické vzdělání. Vyznačuje se dobrými komunikačními dovednostmi a komplexním, flexibilním přístupem.

Kdo je CTO a CIO?

CTO (Chief Technical Officer) /CIO (Chief Information Officer) dohlíží na technologické zdroje společnosti a odpovídá za rozvoj v oblasti technologií. V dnešní době se role IT stala v podnikání natolik důležitou, že CTO či CIO bývá klíčovým aktérem při stanovení strategických cílů ve firmě.

Odpovídá za řízení implementace technologií, které zlepšují informační toky a systémy řízení. Technická rozhodnutí obvykle přenechává pracovníkům na nižších pozicích, kteří znají detaily daného problému lépe, zatímco sám zodpovídá za stanovení cílů souvisejících s řízením IT a dodržováním rozpočtu.

Obor IT nabízí mnoho zajímavých profesí

V IT na tebe čeká mnoho zajímavých profesí! Projekty vyžadují jak technologické znalosti, tak měkké dovednosti (tzv. soft skills). K tomu, aby ses mohl/a stát součástí tohoto rychle rostoucího odvětví, nemusíš umět programovat. Svět plný možností, který potřebuje různé odborníky, čeká právě na tebe!

Podívej se, jaké kurzy programování jsme pro tebe připravili v Coders Lab.

Sleduj nás na Facebooku

Sleduj Coders Lab na Facebooku a začni odebírat novinky i zábavu z IT.

Mohlo by tě také zajímat

Další témata z IT oboru

Svět IT je rozmanitý a velmi obsáhlý. Je proto důležité zaměřit se z počátku na to podstatné. Přinášíme výběr toho nejdůležitějšího, co tě v IT může potkat, nebo na co se nás zájemci o kurzy často ptají.
Nevíš jistě, který kurz je pro tebe ten pravý?
Máš pochybnosti? Udělej si test tvých silných stránek a zjisti, která cesta je pro tebe nejlepší.