„Ahoj budoucí testerko/testere,
jestli víš, o této výzvě, pravděpodobně jsi byl/a na webináři, kde ses dozvěděl/a o tom, co vše obnáší role testera v IT, jaká je jeho činnost, i to, jaké vlastnosti by tester měl mít. Aby sis vyzkoušel/a takovou základní testerskou činnost hned nyní, připravila jsem pro Tebe kratičký úkol. Představ si, že jsi od kolegů dostala tento základní formulář k testingu. Jak bys následující formulář otestoval/a z hlediska funkčnosti? Tento test má prověřit tvou kreativitu a logické myšlení a může mít mnoho řešení.“

Zadání výzvy: Otestuj objednávkový formulář

Jedná se o objednávkový formulář e-shopu s botami. Zákazník si právě kupované produkty hodil do košíku a zvolil, že chce boty doručit na konkrétní adresu v České republice. Zaměř se jen na zobrazený formulář. V tuto chvíli neřeš návazné funkce jako je platba, souhlas s obchodními podmínkami. Aktuálně je potřeba otestovat pouze zmíněná pole.

Zkus se zamyslet, jaké testovací scénáře (test cases) nebo také obecné kroky bys v objednávkovém formuláři udělal/a, abys otestoval/a jeho správnou funkčnost, a hlavně jeho kvalitní sestavení? Zamysli se i nad tím, co se stane v případě, že uživatel zadá něco nesprávného? Ber také v potaz skutečnost, že jsi plnohodnotnou součástí týmu a můžeš rozporovat i celé zadání. Při sepisování kroků nemusíš jít do úplných detailů, tentokrát stačí obecné postupy, kterými ověříš, že je formulář kvalitně sestaven a vyvinut.

Například:
 • Zkusil/a bych do pole e-mail zadat nesprávný formát e-mailu (např. bez zavináče)
 • Zkusila bych do pole pro telefonní číslo zadat nepovolený symbol (např. písmeno, tečku, dvojtečku)
 • Zkusím odeslat formulář s nevyplněnými povinnými údaji
 • Až si sepíšeš všechny kroky, které Tě napadnou, podívej se na řešení níže.

Řešení výzvy od Katky

 1. Pravopisná chyba ve slově ‚posipné‘ - správně je ‚popisné‘
 2. Pole pro zadání rodného čísla ve formuláři vůbec nemusí být, pro objednání bot není potřebné
 3. Pole pro zadání adresy a čísla popisného by mělo být povinné
 4. Zadání číslic či jiných symbolů do polí pro jméno a příjmení - měla by vyskočit hláška o tom, že toto jsou nepovolené znaky (validace by měla být pouze na písmena a mezery)
 5. Zadání písmen do pole PSČ - měla by vyskočit hláška o tom, že toto jsou nepovolené znaky (validace by měla být pouze na číslice a mezery)
 6. Zadání více/méně číslic do pole PSČ - standardní PSČ v České republice má 5 číslic
 7. Zadání menšího počtu číslic do kolonky pro telefon, např. 2 číslice - měla by vyskočit hláška o špatném formátu telefonního čísla (validace by měla být na standardní formát telefonního čísla, tj. alespoň 9 číslic)
 8. Zadání nepovoleného symbolu do pole pro telefonní číslo - měla by vyskočit hláška o tom, že toto jsou nepovolené znaky (validace by měla být pouze na číslice a mezery)
 9. Zadání nesprávného formátu e-mailu (viz zadání)
 10. Zadání nepovolených znaků do e-mailu (např. mezery, závorky, uvozovky, apostrofy, otazníky, vykřičníky, dvojtečky, středníky, čárky, lomítka, aj.) - měla by vyskočit hláška o nepovolených znacích v e-mailové adrese (validace by měla být na povolené znaky, tj. anglická písmena (A-Z, a-z), číslice (0-9) a některé speciální znaky, jako je tečka (.), pomlčka (-), podtržítko (_) a zavináč (@))
 11. Zkusit odeslat objednávkový formulář s i bez zadání poznámky pro prodejce - není povinné pole, tudíž by to na odeslání nemělo mít žádný vliv
 12. Do všech polí zkusit zadat pouze jeden znak/písmeno/symbol/číslici - měla by vyskočit hláška, že zadávám neplatné údaje (validace by měla být vždy alespoň na dva znaky)