Každý tester bez ohledu na pozici a zkušenosti musí umět psát testovací případy, také nazývané Test Cases. To bude tvůj první úkol. Než se k tomu ale dostaneme, pojďme si vysvětlit, co je vlastně Test Case. 

Test Case je sada vstupních dat, předpokladů pro provedení, kroků provádění a očekávaných výsledků. Níže je uveden příklad testovacího případu, který kontroluje, zda přihlášení do jakéhokoli IT systému funguje správně. 

Testovacích případů může být v konkrétním projektu mnoho, proto se praktické popsat je formou tabulky, na každý řádek jeden test case. Při sestavování testovacích případů si představ, že samotný test bude provádět někdo jiný a tvoje tabulka pro něho bude zadáním. Test case by měl být srozumitelný a pokud možno, jednoznačný.

Příklad testovacího případu:

ID testovacího případu Název testovacího případu Předpoklady Parametry / Testovací data Kroky provedení Očekávaný výsledek
PT.001 Správné přihlášení do IT systému Uživatel existuje v systému a má aktivní účet   1. Zadejte své uživatelské jméno
2. Zadejte heslo uživatele
3. Klikněte na tlačítko 'Přihlásit'
Uživatel se přihlásil do systému. Jeho přihlašovací jméno se objevilo v pravém horním rohu.

Zadání úkolů

Úkol 1: Otestuj vyhledávání obrázků na Google

Připrav si testovací případ, který ověří správné fungování funkce „vyhledat obrázek“ ve vyhledávači google.com. Jako klíčové slovo zadejte „kedlubna“. V testovacím scénáři popiš i to co by mělo být očekávaným výsledkem.

Úkol 2: Otestuj kombinaci klíčových slov ve vyhledávání obrázků na Google

Výše uvedený testovací případ pro nás pouze kontroluje funkci vyhledávání obrázků. Tvým dalším úkolem bude připravit testovací případ, který ti umožní ověřit správné fungování vyhledávacích parametrů. Cílem je popsat případ, který najde obrázky pro slovní spojení: „kedlubna recept smažená“. Pro odpověď můžeš použít testovací případ, který jsi připravil/a ve cvičení 1.

Úkol 3: Otestuj parametry ve vyhledávání obrázků na Google

Výše uvedený testovací případ kontroluje funkci vyhledávání obrázků pouze pro jeden uvedený parametr barvy. Vaším dalším úkolem bude připravit pár testovacích případů, které nám umožní ověřit další parametry, které můžeme nastavit při hledání obrázku ve vyhledávači Google. V nástrojích pod vyhledávacím políčkem vyber postupně tři různé libovolné barvy a ověřte zda výsledek vyhledávání odpovídá předpokládanému řešení.

Úkol 4: Nalezení chyb v textu

Naše předchozí úkoly se týkaly vytváření testovacích případů. Jak je tvoříme a na co si dát při jejich popisu pozor, už víš. Nyní je čas, aby jsi zkontroloval/a, jak probíhá vyhledávání chyb. Níže uvádíme příklad popisu kurzu Pythonu, do kterého jsme záměrně umístili 4 chyby. Vyzkoušej svou zvídavost a smysl pro detail a zkus je všechny najít.

Kurz Python Developer

Kurz probíhá od nuly. Skládá se ze 3 prvků - příprava (materiály před stacionárním kurzem, 60 h), výuka (240 h) a týden dálkového studia uprostřed kurzu, během kterého dostanete úkoly k řešení doma (20 h). Poslední týden kurzu je věznovakný přípravě a obhajobě závěrečného projektu.

Back-end je část aplikace, která funguje „za“ webem, např. na serveru. Zodpovídá za logiku programu a za to, že front-endová část získává správné informace. Ty se mají zobrazit v prohlížeči. Vybrat si můžete z back-end kurzů založených na jazycích, Python a Java Pokud jste začátečník, je jedno, jakou variantu zvolíte, každý z těchto jazyků řeší stejný problém. Výběr technologie může být ovlivněn typem firmy, pro kterou chcete pracovat a poptávkou po daném jazyce ve vašem městě Python je jedním z nejjednodušších back-endových jazyků, se kterými se lze naučit začít.

Pro koho je kurz určen?

Základní kurz je vhodný pro ty, kteří s programováním dosud neměli žádný kontakt. Nejlépe si přijdou na své lidé, kteří se vyznačují analytickým přístupem k problémům, pravidelností a ochotou řešit logické problémy. V práci back-end vývojáře čekáme na dopady naší práce dlouho a její výsledky nevidíme průběžně. Tito lidé jsou velmi zřídka v kontaktu s klientem.

Co budeš po kurzu umět?

Cena a počet hodin

Počet hodin: 320 (včetně 80 hodin dálkového studia)
Hodiny: 9:00 - 17:00
Cena: 96 000 Kč (100 Kč/h)
Pro firmy se k uvedené ceně připočítává 21% DPH.
Odkaz na kurz: https://coderslab.cz/cz/kurzy/python-developer
Našel/a jsi všechny chyby? :)
Podívej se na řešení.

Řešení výzvy budoucího testera

Řešení úkolu 1 by mohlo vypadat třeba takto:

ID testovacího případu Název testovacího případu Předpoklady Parametry / Testovací data Kroky provedení Očekávaný výsledek
Google.001 Vyhledávání obrázků 1. V počítači je nainstalován libovolný webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
2. Počítač má přístup k internetu
Hledaný výraz v prohlížeči: kedlubna 1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Do pole adresy prohlížeče zadejte: www.google.com.
3. Do pole 'Hledat' ve vyhledávači Google zadejte slovo: kedlubna.
4. Stiskněte tlačítko: 'Search in Google'.
5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte kartu Obrázky.
Na obrazovce vyhledávání by se měly objevit obrázky související se slovem kedlubna.

Řešení úkolu 2 by mohlo vypadat třeba takto:

ID testovacího případu Název testovacího případu Předpoklady Parametry / Testovací data Kroky provedení Očekávaný výsledek
Google.002 Vyhledejte obrázky podle kombinace klíčových slov 1. V počítači je nainstalován libovolný webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
2. Počítač má přístup k internetu
Hledaný výraz v prohlížeči: kedlubna recept smažená 1. Spusťte webový prohlížeč
2. Do pole adresy prohlížeče zadejte: www.google.com
3. Do pole 'Hledat' ve vyhledávači Google zadejte slovo: kedlubna recept smažená
4. Stiskněte tlačítko: ‚Vyhledat na Googlu‘
5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte kartu Obrázky
Výsledek vyhledávání by měl zobrazit jen pokrmy se smaženou kedlubnou.

Řešení úkolu 3 by mohlo vypadat třeba takto:

ID testovacího případu Název testovacího případu Předpoklady Parametry / Testovací data Kroky provedení Očekávaný výsledek
Google.003 Vyhledejte grafiku podle kombinace klíčových slov a dalších parametrů 1. V počítači je nainstalován libovolný webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
2. Počítač má přístup k internetu
Hledaný výraz v prohlížeči: kedlubna recept smažená
Barva: modrá
1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Do pole adresy prohlížeče zadejte: www.google.com
3. Do pole 'Hledat' ve vyhledávači Google zadejte slovo: kedlubna recept smažená
4. Stiskněte tlačítko: ‚Vyhledat na Googlu‘
5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte kartu Obrázky
6. Na stránce s obrázkem, který jste našli, rozbalte kartu ‚Nástroje‘.
7. Rozbalte pole barva.
8. Vyberte jednu z barev.
Na obrazovce vyhledávání by se měla objevit pouze grafika s danými parametry.

Chyby v textu nebylo snadné najít.
Pokud se ti podařilo je všechny najít, velký potlesk!

Zde jsou:

  • Typografická chyba: ‚věznovakný‘ by mělo být ‚věnovaný‘
  • Ve druhém odstavci chybí tečky na konci vět.
  • Špatně vypočítaná cena za 1 hodinu kurzu - správná cena je 300 Kč/h
  • Chybí odkaz na stránku Python Developer kurzu